Legyőzték őt bizonyságtételük beszédéért

Elhangzott: 2021. dec. 29. “… mindaz, ami a Jelenések könyvében történik, beleértve az első négy pecsétet, – amelyek én úgy gondolom, nem most kezdődtek el, hanem azonnal, ahogy a Bárány elvette a könyvet a királyiszékben űlőtől; tehát most az történik, hogy Isten keze nehezedik mindenkire. Ne gondoljuk azt, hogy rosszindulatú emberekkel van dolgunk. Isten kezeBővebben: “Legyőzték őt bizonyságtételük beszédéért”

Hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem

Elhangzott: 2021. aug. 1. “Testvérek, az imádságunk az kell, hogy legyen, hogy az Úr nyissa meg a szemeinket, hogy megláthassuk Őt! Ezekben az időkben, amelyekben most élünk, amikor mindenki annyira el van foglalva, azt gondolom, hogy a legnyilánvalóbb az, hogy az embereknek nincs semmilyen kijelentésük. Nem értik, nem látják Őt. Amikor letérdelek és imádkozom, aztBővebben: “Hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem”

Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra

elhangzott: 2021. 02. 28. “A mai keresztényeket – és ide sorolom magamat is –, vakság sújtja, és ehhez nagyban hozzájárult, hogy nagyon sok minden, amit a Bibliában olvasunk, csak az eszünkig jut el. Meg vagyunk győződve arról, hogy a dolgok világosak, velünk pedig minden rendben van. Pedig amiben ma a legnagyobb hiány van, az aBővebben: “Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra”