Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Kegyelem és felelősség

Elhangzott: 2023. 01. 14. Mi a mi felelősségünk ebben a dologban? Mert ahhoz, hogy végcélba érjél, felelősséged van benne. Eljuthatunk egy bizonyos helyre, de ahhoz, hogy oda eljussunk, hogy az életünk végén azt halljuk az Úrtól: “jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, többre bízlak ezután” – ez egy nagy csoda. Hogy elérjBővebben: “Kegyelem és felelősség”

Beszélgetés az elragadtatásról, a talentumokról és a testvéri intésről

Elhangzott: Nagyvárad, 2022. 07. 02. kérdés: Egyesek szerint Isten a nagy nyomorúság előtt viszi el az egyházat, mások szerint közben, és megint mások szerint majd csak utána. Én inkább azt látom az Igéből, hogy az egyháznak át kell menni szenvedéseken. Te hogy látod ezt? Válasz: 2. kérdés: Kicsoda az asszony a Jelenések 12-ben? Válasz: 3.Bővebben: “Beszélgetés az elragadtatásról, a talentumokról és a testvéri intésről”

Használd Isten kegyelmét!

elhangzott: 2021. jún. 9. “Mit tud a kegyelem munkálni egy ember életében? Tudjátok az a szolga, aki sértetlenül megőrizte a gírát és visszaadta: nézd, itt van, ismerte a kegyelmet? Természetesen ismerte bizonyos mértékben. De a mindennapi helyzetekben nem értette meg. Siránkozol azokban a helyzetekben, amelyekben vagy? Tudsz a helyzetek fölé emelkedni? Bizonyosan tudsz. Tudsz úgyBővebben: “Használd Isten kegyelmét!”

Kereskedj vele, míg megjövök

“Testvérek, a Szent Szellem feladata az, hogy munkálkodjon az életünkben, és minden dolgot elrendezzen. Ő nagyon tevékeny. Ha zúgolódom, akkor az azt jelenti, hogy én akarok élni. Sokan félreértik ezt, és azt gondolják, hogy ők maguktól meg tudnak változni. Mi nem vagyunk képesek arra, hogy megváltozzunk. A mi kötelességünk, hogy megtagadjuk magunkat. Ez, hogy megtagadjuk magunkat, az akaratunk cselekedete. Meg akarom tagadni magamat! Uram, ezt a személyt, aki annyi kellemetlenségetBővebben: “Kereskedj vele, míg megjövök”

Bővelkedő élet

“Senki ne gondolja közülünk, hogy ha az Úréi vagyunk, ezzel a dolgok befejeződtek. Meglepett, amikor ezeket a verseket olvastam, “kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, a mint tőlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok.” Mit akar az Úr ezzel mondani? Nem elégséges az, hogy az Úréi vagyunk?Bővebben: “Bővelkedő élet”