Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Amálek, mint a hústest bölcsessége és ereje

Elhnagzott: 2021. nov. 10. Hogy Ő előre vihessen, hogy hasonlatosakká tegyen az Ő Fia ábrázatához, ez nem lehetséges akkor, ha a mi „jó” hústestünkkel nem bánt el az Úr: a hústesti, világi bölcsességünkkel és a természeti erőnkkel, amivel születtünk. Ezzel a természeti erővel számolt le az Úr Jákób életében. Jákóbnak nem a bűnnel volt problémája.Bővebben: “Amálek, mint a hústest bölcsessége és ereje”

Hogyan győzedelmeskedhetünk a hústesten?

Elhangzott: 2021. 09.05. “A hústesttől két irányból jön a szabadulás. Egyik, hogy: „akik a Krisztuséi, megfeszítették a hústestet az ő kívánságaival és indulataival együtt” (Gal 5,24). Ez történelmi tény. Akár érezzük, akár nem, ez a dolog megvalósult. De az, hogy halottnak tekintsem magamat a bűn számára és élőnek Isten számára (Róm 6,11), ez csak akkorBővebben: “Hogyan győzedelmeskedhetünk a hústesten?”

Hogyan részesülhet a gyülekezet áldásban?

elhangzott: Körösréven, 2021. márciusában “Testvérek, ha valaki megmarad az Élet szellemének törvényében, és megtanul hallgatni az Úr Szellemére, amely benne lakozik, akkor áldásban részesül. És ez mindnyájunk számára lehetséges. Nem szükséges, hogy legyél valaki, nem kell, hogy sok mindent megértsél, hanem ezt kell megértened: Uram, Te itt vagy az életemben, mutasd meg nekem az utat,Bővebben: “Hogyan részesülhet a gyülekezet áldásban?”

A fiúvá fogadás reménysége

elhangzott: 2021. febr. 10. Róm 5,3: „de nem csupán ezzel, hanem dicsekszünk nyomorúságokban is, tudva, hogy a nyomorúság állhatatosságot (türelmet, béketűrést) munkál.” Testvérek, nincs béketűrés nyomorúság nélkül. A türelem nem a Biblia tanulmányozása nyomán jön létre. „A nyomorúság béketűrést munkál.”4-5. vers: „a béketűrés kipróbáltságot (tapasztalatot), a kipróbáltság pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít megBővebben: “A fiúvá fogadás reménysége”