Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Kézdivásárhely, 2021. 03. 05.

Bírák 17,6. “Abban az időben nem volt király Izráelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a maga szemében.

Dániel 10, 5-9. “Föltekintettem, és egy férfit láttam gyolcsruhába öltözve, derekán színarany övvel. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő fáklyák. Karja és lába, mint a csillogó réz, és ahogy beszélt, a hangja olyan volt, mint a sokaság zúgása… Semmi erő sem maradt bennem, arcom eltorzult, és nem tudtam erőre kapni. Hallottam beszédének hangját. És amikor hallottam a hangját, ahogy beszélt, ájultan arccal a földre borultam.

ApCsel 22,6-10. “Történt pedig, hogy amint mentem és közeledtem Damaszkuszhoz, déltájban egyszerre csak nagy világosság sugárzott körül engem az égből. Földre estem, és egy hangot hallottam, amely azt mondta nekem: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig azt kérdeztem: Ki vagy, Uram? Ő pedig azt mondta nekem: Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Én pedig azt mondtam: Mit tegyek, Uram?

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: