Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Krisztus megismerése

A királyt ékességében látja a szemed

A szemeid előtt egy erős és hatalmas Isten áll?

A Timóteusnak írt levelek időszerűsége

Az Úr az én pásztorom

Az Úr öröme a mi erősségünk

Boldognak mondjuk a tűrni tudókat

Dávid sátora

Én elég vagyok

Felismerték a kenyér megtöréséről

Figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra

Gyökér, gyümölcs és győztesek

Hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem

Hogy megismerjem Őt

Hogyan keletkeztek Dávid zsoltárai?

Honnan jön az erőnk az életben?

Imádkozzunk, hogy az Úr kijelentse Magát!

Őróla_emlékezzünk_meg

Hírdetés
%d blogger ezt szereti: