Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Eljövök, mint a tolvaj

Elhangzott: 2021. 10. 17.

Egy tolvaj, mikor jön, meglepő módon hamar megtalálja azt a helyet, ahova elrejtetted az értékes dolgokat. Érzéke van erre, hogy azonnal megtalálja azokat a dolgokat, amit keres. És amikor jön, mindig azt viszi el, ami értékes. A tolvaj nem viszi el azt, ami nem értékes. Mikor ezt mondja: “mert az a nap úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. De ti atyámfiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lepjen meg titeket” – ez azt jelenti, hogy Ő eljön és elviszi, ami számára értékes. Ő nem azt viszi el, ami nem értékes. Eljövök, mint a tolvaj. A tolvaj azért jön, hogy elvigye, ami értékes. És ezért mondja itt: “megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg.” Változz meg, fordulj meg, térj meg. Mert te nem vigyázol. Akik vigyáznak, akik az Úrnak szentelték magukat, ők lesznek azok, akik értékesek az Ő számára. Ha nem vigyázol, eljövök, mint a tolvaj és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Tehát, testvérek, az idő megrövidült, a dolgok megváltoztak.

Hírdetés

Az Úr Krisztusnak szolgáltok

Elhangzott: 2022. 12. 04.

“Bárhova legyünk helyezve, a hitéletet nem lehet saját erőfeszítés által élni. Nem tudod a saját erődből megtenni, hogy az Úr Krisztusnak szolgálj, és úgy tedd a dolgokat, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. […] Testvérek, az elménkben forradalmi változásnak kell történnie, hogy megértsük, mit akar az Úr. Azt hisszük, hogy rendben vagyunk, de nem vagyunk rendben. Mert mindenhol ezt halljuk, és elégedettek vagyunk ennyivel, hogy gyülekezetbe járunk. Mit jelent a gyülekezet? Elmegyek vasárnap, jelen vagyok, megvizsgálom magam, hogy rendben legyek, hogy részt vehessek a kenyértörésen, éneklünk, stb. Testvérek, azt szeretném mondani, hogy ez nagyon kevés. Én nem mondom meg, hogy mit tegyél, de egy dolgot mondok: ha valaki tényleg tudni akarja, – és nem feltétlenül és konkrétan azt, hogy milyen ajándéka van -, tartsa szem előtt azt, hogy az élete teljes mértékben legyen átadva az Úrnak, például ez is: Uram, milyen ajándékot adtál Te nekem, amivel szolgálhatok a testvéreknek? […] De amit megtehetsz az, hogy imádkozhatsz és kérheted az Urat: Uram, szeretnék áldás lenni a testvérek számára, hogy a testvérek érezzék az áldást. Ha ez az én imádságom, akkor az Úr bizonyosan elkezd munkálkodni. De testvérek, ébredjünk fel az álomból, amelyben a keresztények általánosságban alszanak.”

Egyetlen út van: meglátni Őt

Elhangzott: 2022. 11. 30.

Hogyan szeretheted jobban az Urat, mint azokat, akik melletted vannak, akikhez erősen kötődsz? Egyetlen út van. Olvastam az Apostolok cselekedeteiből, mikor az Úr megjelent Pálnak: „és látám Őt, aki ezt mondá nékem.” Látám az Urat, aki ezt mondá nékem! Testvérek, ha valaki úgy jön az Úrhoz, hogy ő döntött az Úr mellett, nem mondom, hogy nem válhat belőle keresztény, de egy dolgot szeretnék mondani, hogy az ilyen ember nem látta az Úr nagyságát, fenségét, és nem látta meg, hogy kicsoda Ő. Ha megláthatnád az Ő értékét, ha láthatnád, ahogyan ezt mondta a samáriai asszonynak: „ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja neked: adj innom, te kérted volna őt és adott volna néked élő vizet.” Ha tudnád, Ki az, aki ezt mondja: kövess engem, ha látnád Őt és a szemeid megnyílnának, akkor a dolgok másként lennének; és azok a dolgok, amelyek számodra nyereségek, szemétté válnának.

Semmit sem cselekedhetem magamtól

Elhangzott: 2022. 11. 23.

Jézusnak nem voltak önmagából kiinduló akciói. Ő csak azt tette, amit az Atyától látott. Például a János 5,30-ban azt mondja: „én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.” Ő egyszerűen úgy cselekedett, ahogy az Atyától látta. Ő nem tett semmit önmagából. Őt az ördög azért kísértette meg, hogy tegyen valamit önmagából, de Ő elutasította ezt […] Mi erre lettünk elhívva, és a munkálat, amit az Úr akar végezni bennünk az, hogy ne magunkból cselekedjünk. Hol van a te életed forrása? Ha panaszkodsz, hogy nehéz, hogy nem bírod, hogy túl sok, akkor tudhatod, hogy az életed a lelkedből ered, és nem az Úrból. […] Fájdalmas, ha nem értékelnek, de az egyetlen dolog, amit ezekben a helyzetekben tehetsz és tenned kell az, hogy meglásd, hogy mindezek hátterében az Úr van.

Vigyázzatok, ne nézzetek hátra!

Elhangzott: 2022. 07. 24.

A mai kereszténység gyors léptekkel halad a katasztrófa felé. Angliában egyes baptista gyülekezetekben már a homoszexuálisok házasodását készítik elő. A helyzet nagyon súlyos, és jó lenne, ha nem másokra mutogatnánk, mert az okot, amiért ide jutottunk, mindenki láthatja: az életünk által nem voltunk világos példák az Úr követésében; nem mutattunk példát abban, ahogyan az Úrral jártunk.

Egy fiatal testvérnek mondtam a minap: nem az a probléma, hogy a gonosz nagyon erőszakos, a probléma az, hogy bennünk nagyon jó szövetségesre talál. A gonosz erőszakos, szerte jár mint ordító oroszlán, keresve kit nyeljen el, és ha így nem sikerült rabul ejtenie, nem hátrál meg, megpróbál másképp megfogni minket, más területen. És ha a szívünkben ott van ez a rejtett vágy, amiről nem is tudunk, a vágy, hogy olyan akarunk lenni, mint a világ, úgy akarunk élni, mint ők; úgy akarunk örülni, mint ők, akkor, mivel a gonosz ismeri ezt a vágyunkat, egyszer csak betoppan, és azt mondja: nézd, itt a lehetőség! Az Úrnak átadott életet kell élnünk, most mikor a dolgok így állnak …

%d blogger ezt szereti: