Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Szellemben buzgók legyetek

Elhangzott: 2022. 09. 14.

Testvérek, mit gondoltok, hogy van az, hogy az Úr feltámadása után először Mária Magdolnának jelent meg? Miért Mária Magdolnának jelent meg először, és nem Péternek? Ha van egy olyan szív, aki szereti az Urat, annak az Úr kijelenti magát. Ahogy mondja is: “ahhoz megyünk és nála lakozunk” (Jn 14,23). Ha szereted az Urat, az Úr kijelenti magát neked. Ha Vele jársz, Ő is veled fog járni.

Uram, kérlek munkálkodj Te a mi szíveinkben is, akik ma itt voltunk. Helyezz a szívünkbe Te irántad való forró vágyat, vágyat arra, hogy a Te akaratod valósuljon meg az életünkben. Vágyjunk arra, hogy Tőled függjünk, mennyei Atyánk, vágyjunk arra, hogy szabad utad legyen bennünk, hogy munkálkodj bennünk és általunk azokban, akik körülöttünk vannak.

Hírdetés

Boldogok a szellemben szegények

Elhangzott: 2022. 07. 13.

[…] Testvérek, én meg vagyok győződve, hogy most nagyon világosan tudhatjuk, kik azok a testvérek, akik a világ különböző részein keresik az Urat. A világ előtt rejtve vannak, a világ nem értékeli őket. A világ nem érti a hegyi beszédet. Nem érti, mit jelent hasonlóvá lenni Krisztushoz. De nem lehetünk hasonlóvá Krisztushoz, ha először nem vagyunk megüresítve saját magunktól, és nem adtuk át magunkat az Úrnak, mint az ószövetségi rabszolga, önként és szeretetből. Nem lehet másként. Ezért adjunk hálát az Úrnak az ő kimondhatatlan nagy kegyelméért, amelyben részünk van! Tudjunk világosságot kérni az Úrtól, hogy lássunk, és kijelentést, hogy megláthassuk az Ő kezét, amikor foglalkozik velünk. Nincs ennél nagyobb munkálat, hogy Vele együtt örülhessünk az eljövendő királyságban. Nem kell nekünk erőlködnünk, hogy mi magunktól tegyünk dolgokat, csak világosságot kell kérnünk az Úrtól, hogy lássuk az Úr kezét, hogyan foglalkozik velünk. És meg fogjuk látni, milyen irgalmas Ő.

Testvérek, nem elég, hogy megtérünk az Úrhoz, és itt megrekedünk, tovább kell lássunk! Van egy út, van valami, amit az Úr akar munkálni az életünkben, és annak a munkálatnak kell, hogy legyen egy befejezése. És a befejezése ennek a munkálatnak bennünk az lesz, hogy hasonlóvá leszünk az Ő Fia ábrázatához. Ne elégedjünk meg kevesebbel! Ne elégedjünk meg azzal, ami ennél kevesebb! Ne elégedjünk meg olyan igehirdetésekkel, amelyek nem szólnak arról, hogy az ént félre kell tenni. A keresztnek kell munkálkodnia! És azok, akik látják a saját szívük romlottságát, és meglátják, kik ők – nem pedig azt, hogy milyenek mások. Ne elégedjünk meg kevesebbel. Az Úr helyezze ezt a szent elégedetlenséget mindnyájunk szívébe, és helyezze a szívünkbe a vágyat Őutána. […]

Őróla emlékezzünk meg!

elhangzott: 2022. 07. 03.

„Senki sem jöhet Hozzám, ha nem vonzza az Atya.” Mert a világ erősebb. Ha valaki idejön közénk, azt szeretnénk, hogy semmi más ne vonzza, csak az Úr. Túl a függönyön ott van az Úr dicsősége, ha onnan vonz téged Valaki, az ellenállhatatlan vonzás.

Ez a harc, hogy vonzott az ÚR, öt évig tartott, és én nem akartam engedni. De nem volt erőm, hogy olyan dolgokat tegyek, amiket nem kell, mert az Ige a szívembe volt ültetve. Volt bennem istenfélelem, bár nem ismertem az Urat. Testvérek, ha a gyermekeink hallják az Igét, valami bennük meg fog változni. Nagy a harc, de végül az fog történni, mint a tanítványokkal, hogy mi is teljes szívvel mondjuk: „maradj velünk, ne menj el!” És akkor Ő velünk marad. Milyen áldás tudni, hogy Ő veled van. Az Úr munkálkodjon, hogy ne vonzzanak se a dolgok, se a szertartás, hanem egyszerűen az Úr vonzzon bennünket, az Úr érintse meg a szívünket, hogy vágyjunk Feléje menni. Mikor megtörjük a kenyeret, valójában Őrá emlékezünk, Őrá, akit megismertünk.

Erőm és dicsénekem az Úr

Elhangzott: 2022. 07. 10.

A körülmények ebben a világban nagyon rosszak. A kérdés ma ez: a tenger melyik oldalán vagy? Még Egyiptomban vagy, vagy átkeltél a tengeren és a tenger túlsó partján állsz és látod, hogy az ellenség le lett győzve? Egy sem maradt meg azok közül, akik Izráelt üldözték. Olyan hatalmas volt a győzelem, hogy senki sem menekült meg. És ők látták a halott Egyiptomiakat, és egyszerűen azonnal vágy támadt a szívükben, hogy énekeljenek az Úrnak és hálát adjanak Neki. Mi a tenger vagy az egyik, vagy a másik partján vagyunk, nem lehetünk középen. Ha a túloldalon vagy, te is kell, hogy énekelj.

„aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem” (lásd Zsolt 50,23)! Vagyis ha neked valambe kerül az, hogy elfordítsd a tekintetedet magadról, és az Úrra nézz, és ne magadra; nem arra, hogy te milyen gyenge vagy. Mert ez a gonosz taktikája, hogy magadra nézz, magadat elemezd, és abból következtetéseket vonj le. És a következtetések mindig rosszak lesznek. Ki fog jó következtetéseket levonni, ha a gonoszra hallgat? Senki. Ezért testvérek, azt akarom mondani, ha gyenge szívűek maradunk, olyan szívűek, amely mindig más irányba néz, nem pedig az Úrra, akkor nem fogunk messzire jutni. Akik Ciklágba és Hebronba mentek, azoknak oroszlánszívük volt. Határozottan elutasítom, hogy magamra nézzek, elutasítom, hogy vizsgálgassan magam. És ha valamiben tévedtem, erre azt a példát tudom mondani, mikor a tapasztalt korcsolyázók elesnek a jégen. Egyet sem láttam közülük, aki ott maradt volna a jégen ülve, azon gondolkozva: elrontottam, nevetségessé tettem magam, szégyenletesen elestem. Hanem hirtelen feláll és folytatja a gyakorlatot. Ilyeneknek kell lennünk.

Ezért testvérek, a kenyértörésnél mi valahányszor megnyitjuk a szánkat, azt kell mondanunk: „Erősségem és énekem az Úr, és Ő lőn nékem szabadulásul” (Ő az én dicséretem oka, Ő váltott meg – románból). És ez a kenyértörésnek az üzenete: „Erősségem és énekem az ÚR, és Ő lőn nékem szabadulásul.”

Isten országa minden előtt

Elhangzott: 2022. 06. 29.

Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát és mindezek a dolgok, amit előbb olvastam, ráadásként megadatnak néktek. Ez a nyilatkozat, ez a parancs nem olyan természetű, hogy „ha valaki akarja.” Ez egyszerűen az Úr parancsa: keressétek először Isten országát! Testvérek, mindenekelőtt Isten országát! Hatással volt rám sok testvér imádsága, akiket az évek során hallottam az élet egyes problémáival kapcsolatban imádkozni. De nem hallottam olyan imádságokat, hogy valaki kitartóan és vágyakozva kérje: Uram, szeretném Isten országát keresni minden előtt.

Mi a következőképpen gondolkozunk: most diák vagyok, és egyetlen célom az, hogy tanuljak. Én is voltam egyetemista, és tudom, hogy van ez. Vannak tapasztalataim arról, hogyan segített az Úr az alatt az időszak alatt. De a legfontosabb dolog, tehát az első dolog, amit egy egyetemistának tennie kell, nem a tanulás, hanem az, hogy Isten országát keresse először. Miután valaki családot alapít, láttam ezt, hogy a gyermekekkel foglalkozni kell, és vágysz arra, hogy jövőt biztosíts számukra, hogy jó apa légy, hogy bizonyos vágyakat, gondolatokat ültess a szívükbe, hogy időt tölts velük. Akkor a család lesz az első a számodra. Ez nagyon jó dolog, de a fő dolog nem ez. A fő dolog az, hogy először Isten országát és az Ő igazságát keresd. Például vannak, akik nagyon komolyak abban, hogy részt vegyenek az alkalmakon, hogy tevékenyek legyenek a gyülekezeti életben, és példa a testvérek számára. Ez nagyon jó. De első helyen Isten országát és az Ő igazságát keresni – ez mindennél fontosabb.

%d blogger ezt szereti: