A kegyelem cselekedetei: először Ő munkálkodik bennünk, azután mi munkálkodunk mások felé

Elhangzott: 2021. okt. 24.

Tehát Ő eljön, és akkor ott, Krisztus ítélőszéke előtt lesznek megjutalmazva ezek a cselekedetek, amiket Ő munkált először bennünk, és mi munkálkodtunk mások felé. Ez lesz a jutalom. Tehát Ő nem más gondolattal jön, hanem azért, hogy megjutalmazzon. De a kérdés ez: megérdemled a jutalmat? Mit tettél? Isten megfizet azért, mert újjászülettél? Ezért nem jutalmaz meg. De megjutalmaz azért, ha Ő munkálkodott az életedben, és végül te munkálkodtál kifelé. Ezért lesz jutalom.

Most van az az idő, amikor fel kell ébrednünk

Elhangzott: 2021. okt. 20.

“Valóban nagyon jó dolog, hogy megértsd, hogy oda menj dolgozni, ahova az Úr hívott. De van egy ennél fontosabb dolog: Mit akar az Úr az életemmel? Mi az én elhívásom ebben a világban? Mire hívott el az Úr? Mit akar Ő, hogy cselekedjem? … Ma van az üdvösség napja, és ennek világosnak kell lennie mindenki számára. Eljön az idő, hogy ugyanúgy, mint a Noé idejében, az emberek nem vették észre, hogy hamarosan mi fog történni. … Most van az az idő, mikor fel kell ébrednünk. Az első dolog, amit látnunk kell az, hogy tulajdonképpen mi nem is vagyunk tudatában azoknak a csapásoknak, amelyek majd jönnek. Mert, ha tudatában lennénk, akkor máshogy beszélnénk az emberekkel.

… Alázkodjunk meg az Úr előtt. Van miért megalázkodnunk, mert sok dolgot nem úgy tettünk, ahogy kellett volna. De ez nem azt jelenti, hogy továbbra is elkeseredve üljünk. Emelkedjünk fel, tekintsünk az Úrra, és a hátralevő időben hagyjuk, hogy Ő munkálkodjon az életünkben. Nagyon fontos, hogy imádkozzunk. Nagyon fontos, hogy az Úrhoz jöjjünk a problémáinkkal. Testvérek, nem úgy vetődik fel a kérdés, hogy mivel nehéz idők lesznek, ezért imádkoznunk kell, hanem úgy, hogy imádkozzunk azért, hogy része legyünk annak a közösségnek, amely elragadtatik a nyomorúság előtt, [akiknek] nagy felelőssége van a terület visszaszerzésével kapcsolatban, ahol most a Sátán ülőszéke van. Imádkozzatok. Az Úrnak szüksége van erre az embercsoportra, hogy megvalósítsa az Ő tervét, és mi részesei kell, hogy legyünk.

A győzelmet el kell fogadnunk!

Elhangzott: 2021. dec. 22.

” … a körülmények, a helyzetek a munkahelyen, otthon a családban, a gyülekezetben, arra szolgálnak, hogy megmutassák, mi van bennünk. Hála az Úrnak, hogy lehetőségünk van Hozzá jönni, hogy megtisztuljunk, és tudjunk haladni előre. Ha a Biblia azt mondja: „a szeretet képmutatás nélkül való legyen”, akkor így kell lennie. Mert az Úr megmutatja, ha van valami a szívünkben; vagy ha valami zavar, ha egy testvér jelenlétébe kerülünk. Testvérek, ne így legyen. Mert ha így van, végül a dolgok felerősödnek, mert egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. Nem véletlenül hangsúlyozza mindig János, aki a Biblia utolsó könyvét írta, hogy „szeressétek egymást”.
Testvérek, az Úr segítsen, hogy megértsük: a győzelmet el kell fogadnunk! Át kell adnunk magunkat az Úrnak, hogy kezelje a dolgokat az életünkben. Ő el fog ezekkel bánni, Ő megszabadít.”

Felelősek vagyunk azért, hogy a kapott kegyelem gyarapodjon

Elhangzott: 2021. 10. 31.

Ő adott kegyelmet, és ha kaptuk ezt a kegyelmet Tőle, és ha a kapott kegyelem által élünk, akkor másként kellene élnünk, mint ahogy a legtöbb ember él. Ez a kegyelem megjelent és arra vár, hogy a mindennapi helyzetekben hagyd, hogy munkálkodjon az életedben, és felül tudjon emelni a helyzeteken. Csak imádkoznod kell és meglátnod, hogy mit akar Isten munkálni. Valamiképpen nem állok útjába ennek a kegyelemnek, amely munkálkodni akar az életemben?

Ő egyszerűen azt akarja, hogy megrekedj, és ne tudj a saját erődből tovább menni. Gondoljátok, hogy valaki tud előre haladni az Úr ereje által? Bizonyára tud. És bármilyenek is legyenek a körülmények, ezek a helyzetek segítik őt abban, hogy előre haladjon és megváltozzon. Az Úr tudja, mire van szükségünk, és miután kegyelmet kaptunk, felelősek vagyunk, hogy ne álljunk útjában, hanem lemondjunk a régi életünkről, és ne éljünk a saját erőnk által. Ne a mi ambícióink által éljünk, hanem egyszerűen mindenestől az Úr kezébe tegyük saját magunkat és az életünket.

%d blogger ezt szereti: