Uram, segíts, hogy akarjam!

Elhangzott: 2022. 02. 09.

“C. T. Studd korán reggel felkelt, hogy tanulmányozza a Bibliát, de nem ilyen igeverseket keresett, hogy: hű az Úr. Tudjuk, hogy hű az Úr, tudjuk, hogy Isten szeretet. De C. T. Studd olyan igeverseket keresett, amelyek elmondják, mik az Ő parancsolatai, mit vár Ő tőlünk. F. B. Meyer is korán felébredt, és azt hitte, hogy talán beteg a vendége, hogy ilyen korán fent van. Bekopogott a szobájába, hogy lássa, mi van vele.

– Mi történt? – kérdezte tőle.

– Nem történt semmi, csak olyan igeverseket keresek, amelyekben az Úr megmutatja, mit tegyek, és én kész vagyok engedelmeskedni Neki a mai napon. Teljes szívvel akarok Neki engedelmeskedni.

– Hogy jutottál ide? – kérdezte F. B. Meyer.

– Az életem minden területét sorban átadtam az Úrnak. Majd megkérdezte F. B. Meyertől: Te átadtad minden dolgodat az Úrnak? Sorban mindent?

– Nem adtam át – volt a válasz.

– Add át sorban minden dolgodat az Úrnak – mondta Studd.”

Megismertette az ő útjait Mózessel; Izráel fiaival az ő cselekedeteit

Elhangzott: 2022. 02. 26. Pilisborosjenő

Zsoltárok 103, 1-7.

Halottnak a bűn számára, élőnek Isten számára

Elhangzott: 2021. 09. 12.

“Tehát, azoknak, akik megértették, hogy Isten számára élők, az első lépés a hitéletben az önátadás az Úr kezébe, mert mi nem a mi magunk számára vagyunk élők, hanem Isten számára, a második pedig: szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Ez azt jelenti, hogy ezzel a két kezemmel nem tehetek olyan dolgokat, amelyek nem szentségesek. A szememmel nem kell olyan dolgokat néznem, amelyek Istennek nem tetszenek. A fülemmel nem kell hallgatnom azt a zenét, amit ezelőtt hallgattam. Ez nagyon gyakorlati dolog. A lábamnak az igazság útján kell járnia, és úgy legyen, ahogy az Efézus 6,15-ben olvassuk: „és felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével”.És a mi mindennapi életünkben, úgy ahogy Izráelben is volt, mikor minden reggel a szokványos áldozatok mellett volt a mindennapi égőáldozat, amely arról szólt, hogy egy bárány reggel, és egy bárány este. Állandóan kellett égnie az oltáron ennek a báránynak, egyiknek éjjel és egyiknek nappal. Folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy ez az átadás, hogy mi először teljesen és egységesen átadjuk magunkat az Úrnak, és aztán a tagjainkat sorban, és mikor reggel felkelünk a naponkénti átadásunk mellett, amit minden nap meg kell tennünk, miután kezdetben egyszer már megtettük, hogy a mi tagjaink legyenek az Ő szolgái. Isten megáld, ha így járunk el…”

Hogyan győzedelmeskedhetünk a hústesten?

Elhangzott: 2021. 09.05.

“A hústesttől két irányból jön a szabadulás. Egyik, hogy: „akik a Krisztuséi, megfeszítették a hústestet az ő kívánságaival és indulataival együtt” (Gal 5,24). Ez történelmi tény. Akár érezzük, akár nem, ez a dolog megvalósult. De az, hogy halottnak tekintsem magamat a bűn számára és élőnek Isten számára (Róm 6,11), ez csak akkor valósulhat meg, mikor az Úr megnyitotta a szememet, hogy meglássam, hogy Krisztussal együtt meghaltam, a hústest meg lett feszítve. És az erő, amely megtart minket ebben a körülményben, a Szent Szellem. A Szent Szellem mondja: „szellem szerint járjatok és nem fogjátok teljesíteni a hústest kívánságait.” A szellem szerint való járás azt jelenti, hogy megmaradunk a Galata 5,24-ben. Tehát testvérek, nagyon fontos ez. A Szent Szellem elengedhetetlen, mert Ő irányítja a mi életünket, és ha nyugodtan maradunk és megkérdezzük: „Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Mi a Te akaratod?” – Ő mindig megmutatja nekünk. Ha hallgatunk Rá, a hústest kívánsága nem lesz teljesítve. Ha nem hallgatunk, tudjátok mi fog történni? Ha nem hallgatunk Rá, ki fogjuk nyitni az ajtót, és újra azt fogjuk tapasztalni, hogy a hústest uralkodik felettünk, mert mi nem hallgattunk Rá. A legtöbb fordítás azt mondja: „szellem szerint járjatok és nem fogjátok teljesíteni a hústest kívánságait” (Gal 5,16). Egyszerűen nem fogjuk teljesíteni.”

%d blogger ezt szereti: