Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

A kárpit mögött, Isten jelenlétében

Elhangzott: 2023. 03. 12. “Azt akarom mondani, testvérek, hogy a mi hústestünkön, a mi életstílusunkon nem könnyű réseket ejteni, hogy beléphessünk Isten jelenlétébe. Nagyon bonyolult ez, mert nem szoktuk meg, hogy ezen az úton járjunk. Beszéltem valakivel, és elmesélte az életét. Nem volt megtérve az Úrhoz. Nagyon nehéz élete volt, nagyon sok problémával. Magára tekintett,Bővebben: “A kárpit mögött, Isten jelenlétében”

A dolgok hátterében az Urat lássuk meg

Elhangzott: 2022. 05. 01. „Mert a földbe esett gabonamagnak el kell halnia, és miután elhal, terem sok gyümölcsöt.” Emiatt testvérek, mindenféle megpróbáltatáson megyünk keresztül, és az Úr irgalmas hozzánk, hogy megtanítson bizonyos dolgokat. De ahogy Jákóbról beszéltem, mikor az a sok minden érte őt, mindez azért volt, hogy az a külső héj megrepedjen, és kezdjenBővebben: “A dolgok hátterében az Urat lássuk meg”

A körülmények felszínre hozzák, mi van a szívünkben

Elhangzott: 2022. 03. 02. “Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké, az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín-aranynál is, és édesebbek a méznél, még a szín-méznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. TartsdBővebben: “A körülmények felszínre hozzák, mi van a szívünkben”

Ne maradjunk némák a gyülekezetben!

Elhangzott: 2021. aug. 4. “A mi legfontosabb elfoglaltságunk az legyen, hogy ezekben a zavaros időkben tudjunk közeledni az Úrhoz, és láthassuk meg a rendkívüli lehetőségeket, hogy növekedjünk az érettségben. Soha nem volt ennyire alkalmas helyzet arra, mint most, hogy közeledjünk az Úrhoz, és megtaláljunk Benne mindent: örömöt, békességet, nyugalmat. Mindent megtalálunk Őbenne. Mi hajlamosak vagyunkBővebben: “Ne maradjunk némák a gyülekezetben!”