Kérjünk világosságot az Úrtól, hogy helyesen érthessük a dolgokat

Elhangzott: 2022. 03. 23. „Van egy nagyon jó könyvem: G. H. Lang: Pârga și secerișul (Firstfruits and Harvest / Az első zsenge és az aratás). Nem tudom, eladtunk-e belőle tizenöt darabot tavaly. Nem tudjuk elhinni, hogy a dolgok így állnak, ahogy ebben a könyvben olvassuk. Mert megszoktuk azt, hogy egyesek a kálvinista oldalt hangsúlyozzák, másokBővebben: “Kérjünk világosságot az Úrtól, hogy helyesen érthessük a dolgokat”

Kérdés a menyegzői ruháról és a külső sötétségről

elhangzott: 2021. ápr. 16. “Jött valaki hozzánk, aki nem volt megtérve, csak a felesége, és azt mondta: „Hát majd én is megtérek az Úrhoz, mert úgysem tud senki ellenállni az Ő akaratának – vallásos ember volt –, és a megfelelő időben, én meg vagyok győződve, hogy nem fogok tudni ellenállni, és megtérek az Úrhoz.” ÉsBővebben: “Kérdés a menyegzői ruháról és a külső sötétségről”

Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?

elhangzott: 2021. 03. 05. Bírák 17,6 “Abban az időben nem volt király Izráelben, és mindenki azt cselekedte, ami jónak tűnt a maga szemében.“ Dán 10,5-9. ApCsel 22,6-8. “Mindazok, akik meglátják, hogy milyen nagy az Úr, azt kérdezik: “Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?”

A világot választjuk, vagy Isten királyságát?

elhangzott: 2021. febr. 3. “Fiam, emlékezz rá, hogy a jókat te megkaptad az életedben, hasonlóképpen Lázár is a rosszakat, neki most vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz. Mindezeken felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, úgyhogy akik át akarnának is menni innen hozzátok, nem mehetnek, sem azok onnan hozzánk át nem jöhetnek.” Ezt mondja tehátBővebben: “A világot választjuk, vagy Isten királyságát?”

Hogy először bennem mutassa meg az Ő teljes hosszútűrését

elhangzott: 2021. jan. 20. “Testvérek, nézzünk az Úrra azokban a helyzetekben, amelyeken átmegyünk! Ha az Úr használni akar, és fel akar készíteni valamire, akkor velünk szigorúbban fog bánni, mint másokkal. Mindnyájunknak elég szigorú bánásmódban van részünk. Nem mentesülünk ez alól. Különösen most, mikor a dolgok egy kicsit felbolydultak, meginogtak. És sok testvér felébredt, és telveBővebben: “Hogy először bennem mutassa meg az Ő teljes hosszútűrését”