Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Semmit sem cselekedhetem magamtól

Elhangzott: 2022. 11. 23. Jézusnak nem voltak önmagából kiinduló akciói. Ő csak azt tette, amit az Atyától látott. Például a János 5,30-ban azt mondja: „én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.” Ő egyszerűen úgyBővebben: “Semmit sem cselekedhetem magamtól”

Boldogok a szellemben szegények

Elhangzott: 2022. 07. 13. […] Testvérek, én meg vagyok győződve, hogy most nagyon világosan tudhatjuk, kik azok a testvérek, akik a világ különböző részein keresik az Urat. A világ előtt rejtve vannak, a világ nem értékeli őket. A világ nem érti a hegyi beszédet. Nem érti, mit jelent hasonlóvá lenni Krisztushoz. De nem lehetünk hasonlóváBővebben: “Boldogok a szellemben szegények”

Ő azonban haszonért fenyít minket

Elhangzott: 2022. 04. 17. “El kell, hogy fogadd az Ő bánásmódját, hogy felkészítsen azokra az időkre, amelyek következnek. Ez nem könnyű dolog, mert ahhoz, hogy kiformálódjon Krisztus jelleme, nem azt kell tenned, hogy összeszorítod a fogad, és azt mondod: most végre sikerült. Mert az igazság békességes gyümölcse, a Szellem gyümölcse spontán terem. A szőlővessző nemBővebben: “Ő azonban haszonért fenyít minket”

A dolgok hátterében az Urat lássuk meg

Elhangzott: 2022. 05. 01. „Mert a földbe esett gabonamagnak el kell halnia, és miután elhal, terem sok gyümölcsöt.” Emiatt testvérek, mindenféle megpróbáltatáson megyünk keresztül, és az Úr irgalmas hozzánk, hogy megtanítson bizonyos dolgokat. De ahogy Jákóbról beszéltem, mikor az a sok minden érte őt, mindez azért volt, hogy az a külső héj megrepedjen, és kezdjenBővebben: “A dolgok hátterében az Urat lássuk meg”

Nektek adtam minden helyet, amelyet talpatok érint

Elhangzott: 2018. május 12. Bp. Az Úr Izraelnek adta Kánaán földjét már a Mózes első könyvének 12. fejezetében – és gondoljátok meg, milyen sok idő eltelt, mire ténylegesen birtokba vehették azt az országot. Felmerül bennünk, hogy ha az Igében azt olvassuk, „Krisztusban mindenetek megvan”, és mégis szűkölködünk, akkor hogyan van ez? Az az igevers igaz.Bővebben: “Nektek adtam minden helyet, amelyet talpatok érint”