Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Sikemből jussunk tovább Bételbe!

Elhangzott: 2022. 12. 07. Áldás az, ha megtapasztalhatjuk az Urat, és láthatjuk Őt, és örülhetünk az Úrnak és a Vele való közösségnek, van azonban még egy lépés előbbre: hogy örüljünk az Úrnak a testvérekkel való közösségben. […] a többsége azoknak, akik megtérnek az Úrhoz, nem léptek túl a sikemi fázison. Akik eljutottak Sikembe, olyan emberek,Bővebben: “Sikemből jussunk tovább Bételbe!”

A körülmények felszínre hozzák, mi van a szívünkben

Elhangzott: 2022. 03. 02. “Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké, az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín-aranynál is, és édesebbek a méznél, még a szín-méznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. TartsdBővebben: “A körülmények felszínre hozzák, mi van a szívünkben”

Az együttélés iskolája Krisztus testében

Elhangzott: 2021. okt. 1. “Mindenkinek megvan a maga tapasztalata, mindenki átmegy bizonyos egyénileg rászabott helyzeteken. Mi nem érthetjük meg Isten egész teljességét, csak úgy, ahogy itt mondja: alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt. Tehát mi megtapasztalunk, látunk nagy dolgokat. De a mellettünk levő testvérnek – aki számára az Úrnak más útja van -, másBővebben: “Az együttélés iskolája Krisztus testében”

Megtartani a Szellem egységét

Elhangzott: 2021. nov. 24. „igyekezzetek megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében”, és ezután következik a 4, 5, 6. vers, ahol azokról az alapdolgokról van szó, amiből ki kell indulnunk. Ezek a dolgok jelentik az alapját annak, amiből kiindulva ezt a közösséget valakivel fenntarthatjuk. Testvérek, ha csak ezek a dolgok azok, ami által közösségünk vanBővebben: “Megtartani a Szellem egységét”