A körülmények felszínre hozzák, mi van a szívünkben

Elhangzott: 2022. 03. 02. “Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké, az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín-aranynál is, és édesebbek a méznél, még a szín-méznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. TartsdBővebben: “A körülmények felszínre hozzák, mi van a szívünkben”

Az együttélés iskolája Krisztus testében

Elhangzott: 2021. okt. 1. “Mindenkinek megvan a maga tapasztalata, mindenki átmegy bizonyos egyénileg rászabott helyzeteken. Mi nem érthetjük meg Isten egész teljességét, csak úgy, ahogy itt mondja: alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt. Tehát mi megtapasztalunk, látunk nagy dolgokat. De a mellettünk levő testvérnek – aki számára az Úrnak más útja van -, másBővebben: “Az együttélés iskolája Krisztus testében”

Megtartani a Szellem egységét

Elhangzott: 2021. nov. 24. „igyekezzetek megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében”, és ezután következik a 4, 5, 6. vers, ahol azokról az alapdolgokról van szó, amiből ki kell indulnunk. Ezek a dolgok jelentik az alapját annak, amiből kiindulva ezt a közösséget valakivel fenntarthatjuk. Testvérek, ha csak ezek a dolgok azok, ami által közösségünk vanBővebben: “Megtartani a Szellem egységét”

A szeretet hosszan szenved

elhangzott: 2021. nov. 14. “Ha közel élsz valakihez, mint ahogy egy férj és egy feleség közel él egymáshoz, akkor nem zárkózhatsz el egy szobába. Manapság sokaknak van nagy házuk, és a földszinttől a második emeletig nem probléma elzárkózni egy szobába. De valamikor kicsi házak voltak, és az ember nem tudott elszigetelődni a másiktól, együtt kellettBővebben: “A szeretet hosszan szenved”

Mi a nőtestvérek szolgálata Krisztus testében?

elhangzott: 2021. aug. 19. “Testvérek, én nem hiszem, hogy Pál olyan nőtestvérek nevét említette volna meg a Bibliában, akik nem tűntek ki valamiben. Járt ugyanis Rómában, és tudta és ismerte őket, és ezeket a dolgokat mondja róluk, és megemlíti a nevüket. Azt hiszem, ha az Úr megemlékezik a nevünkről, az valami nagyon pozitív dolog. NagyonBővebben: “Mi a nőtestvérek szolgálata Krisztus testében?”