Design a site like this with WordPress.com
Kezdjük el

Odaszentelés: kapu és út

Elhangzott: 2022. 11. 02. A testvérek javasolják időnként, hogy hallgassak meg valakit. Meghallgatom, igen, érdekes gondolatai vannak, de az jut eszembe: Vajon ismeri ez az ember, hogy mit jelent a kereszt? Erről nem beszél. Érdekes gondolatai vannak, de nincs ott a kereszt. „Krisztus keresztjének ellenségei…” Azt mondja Pál: „mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtamBővebben: “Odaszentelés: kapu és út”

A Szellem fegyelmezésének célja: a lélek szabaddá legyen az éntől

Radu Gavrilut szolgálata, elhangzott: 2022. 05. 12. Margitta Lukács 1, 39-50. “És azt mondta Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendett szellemem Istenben, üdvözítőmben;” (Kecskeméthy, 46-47. versek)

Néhány elhanyagolt alapigazság

Elhangzott: 2022.03.16. Az Úr Jézus több alkalommal mondta, hogy: „Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel a keresztet minden nap és úgy kövessen engem.” Az elmúlt napokban még világosabban állt előttem ez a kép. Akik akkor hallották ezeket a szavakat, nagyon jól tudták, hogy mit jelentenek. Mert azt is tudták, hogyBővebben: “Néhány elhanyagolt alapigazság”

A körülmények felszínre hozzák, mi van a szívünkben

Elhangzott: 2022. 03. 02. “Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké, az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok szín-aranynál is, és édesebbek a méznél, még a szín-méznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. TartsdBővebben: “A körülmények felszínre hozzák, mi van a szívünkben”

Amálek, mint a hústest bölcsessége és ereje

Elhnagzott: 2021. nov. 10. Hogy Ő előre vihessen, hogy hasonlatosakká tegyen az Ő Fia ábrázatához, ez nem lehetséges akkor, ha a mi „jó” hústestünkkel nem bánt el az Úr: a hústesti, világi bölcsességünkkel és a természeti erőnkkel, amivel születtünk. Ezzel a természeti erővel számolt le az Úr Jákób életében. Jákóbnak nem a bűnnel volt problémája.Bővebben: “Amálek, mint a hústest bölcsessége és ereje”