Eltitkoljam-e Ábrahámtól, amit tenni akarok?

elhangzott: 2021. ápr. 23.

“Miért jelentette ki magát az Úr Mózesnek? Miért adott kijelentést Ábrahámnak, hogy azt mondta: „Eltitkoljam-e én Ábrahámtól, amit tenni akarok”? Miért jelentette ki magát Isten Dávidnak? Mi az oka, hogy neki mutatta meg a templom tervét, amelyet Salamon felépített? Miért nekik? Miért nem jelenti ki magát közülünk mindenkinek? Mi az oka? Nem akarja vajon az Ő tervét kijelenteni? Bizonyára akarja. A probléma nem Őnála van, a probléma minálunk van. Testvérek, az első lépés ebbe az irányba, hogy Isten megmutassa az Ő tervét, az, hogy átadjuk a életünket fenntartás nélkül az Úr kezébe. Ez az első lépés, a teljes átadás. …”

Kérdés a menyegzői ruháról és a külső sötétségről

elhangzott: 2021. ápr. 16.

“Jött valaki hozzánk, aki nem volt megtérve, csak a felesége, és azt mondta: „Hát majd én is megtérek az Úrhoz, mert úgysem tud senki ellenállni az Ő akaratának – vallásos ember volt –, és a megfelelő időben, én meg vagyok győződve, hogy nem fogok tudni ellenállni, és megtérek az Úrhoz.” És meg volt győződve, hogy igaza van. Azt mondtam neki: Ember, tudod mit ír a Biblia? “MA, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket!” Nem azt írja, hogy az Úr úgyis munkálkodni fog, valahogy úgy, hogy úgy sem tudok mit tenni, és végül úgyis megtérek az Úrhoz. Ez nem így van. Ma, ha hallod az Úr hangját, meg ne keményítsd a szívedet. Ez az Úr akarata.”

Péter életének titka

elhangzott: 2021. ápr. 18.

“Nem mondhatunk szép dolgokat, ha nem követjük az Urat. De ha követjük az Urat, akkor az Úr kijelenti Magát nekünk azokban a bukásokban, amiket elkövetünk. Mert mikor Péter Antiókhiában volt, ő is beleesett abba a csapdába, amibe a többiek, és Pál megfeddte őt. És tudjátok mi történt? Egy szót sem szólt, és úgy gondolom, hogy lehajtotta a fejét, és elfogadta, amit Pál mondott. Kész volt elfogadni a helyreigazítást az Úrtól. Ez valami rendkívüli dolog volt. …”

Hogy az én trónfosztottá legyen

elhangzott: 2021. ápr. 11.

“A lelkünk legbefolyásosabb része az elménk. Mi rejlett a Péter vélekedésének hátterében? Az én! Az én, aki a Sátán szövetségese volt.
1977 táján volt egy olyan helyzet, hogy alá kellett írnunk egy hűségnyilatkozat-félét a párt politikája iránt. Én akkor egyetemista voltam. Volt egy felülről elrendelt ceremónia, ment mindenki sorban, és nem is feltételezték, hogy valaki másként gondolkozik. Én viszont szóltam, hogy én nem tudom ezt aláírni, mert én keresztény vagyok, nem ateista, tehát sajnos nem tudom aláírni. Nem kritizálom a párt politikáját, nem akarok politikával foglalkozni. Kizártak a kommunista ifjak szövetségéből. … És volt egy nagybátyám Kolozsváron, aki egyetemi tanár volt, és meghallotta, hogy mi történt, hogy vannak néhányan, akik nem írták alá ezt a nyilatkozatot, és köztük az ő unokaöccse sem. Telefonált apámnak: „Mondd meg Radunak, hogy szedje össze az eszét, mert kitehetik az egyetemről!” Mit csináljon apám velem? Dolgozni nem szerettem, kapálni nem tudtam, nem volt saját gazdaságom, semmihez nem volt tehetségem. És apám hív a telefonhoz: „Radu, térj észhez!” Mit mondjak apámnak? Nem tehettem mást, csak azt, amit tettem. De néha a számunkra legkedvesebb személyek által jön a gonosz.”

Az igazság gyakorlása és a lelkiismeret

elhangzott: 2021. ápr. 7.

“Miért kell egyes testvéreket figyelmeztetni, és szólni nekik, „ez a dolog nem helyes”? Miért? Egyszer valamilyen anyagot kellett vásárolnom. És egy testvér szólt: „gyere ebbe az üzletbe, mert ott nagyon nagy kedvezmény van!” De feltettem magamban a kérdést: honnan van ez a nagy kedvezmény? Mert örülünk annak, ha valahol nagy kedvezményt adnak. Végül megtudtam, hogy az, aki ezt a nagy kedvezményt adta, lopta az árut. … Megmondtam, hogy én nem vásárolok tőle. És miközben ezekre gondoltam, eszembe jutott az 50. Zsoltár: „Ha tolvajt látsz, mellé adod magad”. És miközben engem ez a Zsoltár megvizsgált, jött hozzám egy testvér, én pedig elmondtam neki, hogyan vizsgált meg az Úr, és mit mond ez a Zsoltár. Mire azt mondja: „én is éppen most készültem üzemanyagot venni valakitől olcsóbban, és még haza is hozta volna”. És ez a testvér is ráébredt, hogy nem szabad ilyen dolgot tenni, mert ha ezt teszed, a tolvaj mellé adod magad.

Miért van ez a testvérek közt hogy „felebarátod ellen beszélsz”? Nem feddi meg őket a lelkiismeretük? Nem. Mert nem hallják meg az Úr hangját, aki mondja nekik: „Nem jó az, amit teszel! Nem helyes! Változtatnod kell a dolgokon!” És ez nagyon fontos, hogy halljuk, hogy csendben legyünk, és meglássuk, mit akar az Úr mondani.”