Sikemből jussunk tovább Bételbe!

Elhangzott: 2022. 12. 07.

Áldás az, ha megtapasztalhatjuk az Urat, és láthatjuk Őt, és örülhetünk az Úrnak és a Vele való közösségnek, van azonban még egy lépés előbbre: hogy örüljünk az Úrnak a testvérekkel való közösségben. […] a többsége azoknak, akik megtérnek az Úrhoz, nem léptek túl a sikemi fázison. Akik eljutottak Sikembe, olyan emberek, akik megtapasztalták az Urat. Nem világi emberekről beszélek, hanem olyanokról, akik valóban meglátták, kicsoda az Úr. Meglátták, hogy az Úr miként emelte föl, bátorította, fegyelmezte, szerette őket. Bétel azonban más. Láthatjuk az életet egy tagban, de hogy meglássuk a életet a testben, ez sokkal több ennél. Hogy elfogadjam, én is csak egy tag vagyok a testben, és nem több. Ahhoz pedig, hogy működni tudjak, szükségem van a többi taggal való közösségre. Ha az Úr megnyitja a szemeinket, és meg tudjuk látni ezt, akkor áldásban lesz részünk.

Odaszentelés: kapu és út

Elhangzott: 2022. 11. 02.

A testvérek javasolják időnként, hogy hallgassak meg valakit. Meghallgatom, igen, érdekes gondolatai vannak, de az jut eszembe: Vajon ismeri ez az ember, hogy mit jelent a kereszt? Erről nem beszél. Érdekes gondolatai vannak, de nincs ott a kereszt. „Krisztus keresztjének ellenségei…” Azt mondja Pál: „mert sokan járnak másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei.” Testvérek, a juhok nagyon oktalan állatok, és ezek vagyunk mi. Nagyon könnyen félrevezethetők vagyunk. Az egyetlen menedék számunkra, hogy az életünket a nagy Pásztor fennhatósága alá helyezzük. Nincs számunkra más menedék. Eltévelyedünk, ha nem ezt tesszük. Azt akarom mondani, testvérek, hogy az elején van egy kapu, amelyen be kell lépnünk, és miután bementünk ezen a kapun, következik egy keskeny út. És miután beléptünk ezen a kapun, a Szent Szellem az, aki foglalkozik az életünkkel, és Ő az, aki megmutatja azokat a dolgokat az életünkből, amiket félre kell tennünk.

Az oltár, a ház, a fal és a rések

Elhangzott: 2023. 01. 11.

De mi volt ez a fal? Mit jelképez a mi számunkra ez a fal, ami megvéd bennünket, és megakadályozza az ellenséget, hogy betörjön, és tönkre tegyen dolgokat? Ha a szívemben vannak dolgok bizonyos testvérek ellen, akkor azokon a réseken keresztül beszivárog az ellenség, és pusztítani fog. Tehát a fal a testvérek közötti kapcsolatot jelképezi, az egymással való kapcsolatainkat jelenti, és ezeket az alázatosság kell, hogy díszítse. Mi arra hívattunk el, ahogy Pál mondja Timóteusnak, “kövesd az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal együtt, akik tiszta szívből segítségül hívják az Urat” (2Tim 2,22). Nem tudunk egyedül járni. Nem lehet. Meg kell keresned azokat, akik az Urat tiszta szívből hívják segítségül. Ilyen kapcsolatok nélkül nem tudsz átmenni ezeken a helyzeteken, ezekben a mostani időkben, amikor minden meginog. Akik testvérek közt élnek, azoknak azokra a sebezhető pontokra kell vigyázniuk, ahol az ellenség be tud törni és támadni. A gonosz kihasználja mindezeket. Az Úr Jézus azt mondta, “Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme: és én bennem nincsen semmije” (Jn 14,30). Bennem nincsen semmije. De ha benned van egy helye, akkor el fog jönni és onnan támadni.

Eljövök, mint a tolvaj

Elhangzott: 2021. 10. 17.

Egy tolvaj, mikor jön, meglepő módon hamar megtalálja azt a helyet, ahova elrejtetted az értékes dolgokat. Érzéke van erre, hogy azonnal megtalálja azokat a dolgokat, amit keres. És amikor jön, mindig azt viszi el, ami értékes. A tolvaj nem viszi el azt, ami nem értékes. Mikor ezt mondja: “mert az a nap úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. De ti atyámfiai nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lepjen meg titeket” – ez azt jelenti, hogy Ő eljön és elviszi, ami számára értékes. Ő nem azt viszi el, ami nem értékes. Eljövök, mint a tolvaj. A tolvaj azért jön, hogy elvigye, ami értékes. És ezért mondja itt: “megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg.” Változz meg, fordulj meg, térj meg. Mert te nem vigyázol. Akik vigyáznak, akik az Úrnak szentelték magukat, ők lesznek azok, akik értékesek az Ő számára. Ha nem vigyázol, eljövök, mint a tolvaj és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Tehát, testvérek, az idő megrövidült, a dolgok megváltoztak.

Az Úr Krisztusnak szolgáltok

Elhangzott: 2022. 12. 04.

“Bárhova legyünk helyezve, a hitéletet nem lehet saját erőfeszítés által élni. Nem tudod a saját erődből megtenni, hogy az Úr Krisztusnak szolgálj, és úgy tedd a dolgokat, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. […] Testvérek, az elménkben forradalmi változásnak kell történnie, hogy megértsük, mit akar az Úr. Azt hisszük, hogy rendben vagyunk, de nem vagyunk rendben. Mert mindenhol ezt halljuk, és elégedettek vagyunk ennyivel, hogy gyülekezetbe járunk. Mit jelent a gyülekezet? Elmegyek vasárnap, jelen vagyok, megvizsgálom magam, hogy rendben legyek, hogy részt vehessek a kenyértörésen, éneklünk, stb. Testvérek, azt szeretném mondani, hogy ez nagyon kevés. Én nem mondom meg, hogy mit tegyél, de egy dolgot mondok: ha valaki tényleg tudni akarja, – és nem feltétlenül és konkrétan azt, hogy milyen ajándéka van -, tartsa szem előtt azt, hogy az élete teljes mértékben legyen átadva az Úrnak, például ez is: Uram, milyen ajándékot adtál Te nekem, amivel szolgálhatok a testvéreknek? […] De amit megtehetsz az, hogy imádkozhatsz és kérheted az Urat: Uram, szeretnék áldás lenni a testvérek számára, hogy a testvérek érezzék az áldást. Ha ez az én imádságom, akkor az Úr bizonyosan elkezd munkálkodni. De testvérek, ébredjünk fel az álomból, amelyben a keresztények általánosságban alszanak.”

%d blogger ezt szereti: