Mit jelent az Úr útján járni?

elhangzott: 2021. máj. 9.

Felhívott egy bukaresti ismerősöm, és megkérdezte, ki tudnék-e menni a repülőtérre, hogy behozzak valakit a városba. Egy bukaresti teológiai szeminárium professzoráról volt szó. Mikor beült az autóba, elkezdtünk beszélgetni, és egyszer csak ez a testvér megkérdezte tőlem, hogy milyen gyülekezetbe járok. Nem akartam sokkolni, de azért szerettem volna mondani valamit, ami megmarad, ezért így szóltam: – Testvér, mikor az Úr Jézus a földön volt, voltak bizonyos emberek, akiket tanítványoknak neveztek, akik az Úr tanítványai voltak. Egy idő után pedig Antiókhiában ezeket a tanítványokat keresztényeknek nevezték. Én ezek közül való vagyok. Tudjátok, mit mondott ez az ember? Könnyek potyogtak a szeméből, végig az arcán, és azt mondta: – Bocsáss meg, testvér, a kérdésemért.

Mit jelent az arany?

elhangzott: 2021. máj. 5.

“Néha nem is kell megszólalnunk. Ha odamegyünk valakihez, és életet viszünk, nem kell sokat beszélnünk. Valakinek a régi idők Angliájában prédikálnia kellett valahol, és alighogy megszólalt, alig mondott néhány szót, az Úr már jelen volt. … De testvérek, a Szent Szellem nem száll le, ha mi nem az Ő vezetése által megyünk! Ha Ő leszáll, akkor elkezdi végezni az Ő munkáját. Milyen szép ez! Ez egyrészt valóban így van, hogy az Élet ilyen: kiárad, gyógyít, átalakít, megváltoztat. Amit viszont mi építünk, az arany, ezüst és drágakövek. És ez az arany nem egyéb, mint a bennünk kimunkált mennyei természet.”

Az Úrról való megemlékezés

elhangzott: 2021. máj. 2.

“Mikor megemlékezünk az Úrról, akkor meg kell emlékeznünk arról, hogy Ő valóban ilyen ma is. Telve van irgalommal. Mi sokszor nem tudjuk, miképp történhet, hogy valaki meghallja az evangéliumot, megtér az Úrhoz; és nem sok mindent tudunk róla – de sokszor így történik, mert az Úr irgalmas az emberek iránt, irántunk. Mikor megtörjük a kenyeret, az Úrról emlékezünk meg. Ha a Szent Szellem nem gyújt világosságot az életünkben, soha nem fogjuk Őt úgy látni, amilyen Ő valójában…”

Az egy tálentummal járó felelősség

elhangzott: 2021. ápr. 30.

“De ne felejtsük el, hogy vannak olyanok, akik nagyon egyhangú feladatokat végeznek, különösen a nőtestvérek közül, akik egész nap a konyhában vannak, és készítik az ebédet a családnak. Minden nap újrakezdik ezt, estére elfáradnak, de másnap felkelnek, és újra kezdik a munkát. Tudjátok mit gondoltam – nem másokkal, hanem magammal kapcsolatban? Hogy az élet legegyhangúbb dolgaiban szeretném megtapasztalni az Urat. … Mert az ÚR öröme a mi erősségünk. Úgyhogy a konyha is lehet az a hely, ahol megtapasztalhatjuk az Urat. Néha az Úr ránk bíz nagyon kicsi dolgokat, és eljön az idő, mikor számon kéri tőlünk azokat a kicsiny dolgokat, amiket ránk bízott. … már nem sok van addig, mikor számot kell adnunk az Úr előtt a kicsiny dolgokról. Azokról a dolgokról, amelyekről azt mondjuk: „Mi ez? Ez semmi, jelentéktelen dolog.” Nem így van, mert az nagyon is fontos.”