A fiúvá fogadás reménysége

elhangzott: 2021. febr. 10.

Róm 5,3: „de nem csupán ezzel, hanem dicsekszünk nyomorúságokban is, tudva, hogy a nyomorúság állhatatosságot (türelmet, béketűrést) munkál.” Testvérek, nincs béketűrés nyomorúság nélkül. A türelem nem a Biblia tanulmányozása nyomán jön létre. „A nyomorúság béketűrést munkál.”
4-5. vers: „a béketűrés kipróbáltságot (tapasztalatot), a kipróbáltság pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg [román: nem csal meg], mert az Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szent Szellem által.”
Ez a reménység, amit a tapasztalat hoz, nem csal meg. Türelemmel várva minden nap, mert minden nap fontos – várjuk türelemmel, hogy az Úr munkálkodjon. És minden dologban, amin átmegyünk, Ő tanít valamit.

Tudjátok, mi jellemzi azt az embert, akinek nincs türelme? Hamar meg akar szabadulni a problémáktól. Ezért írja az 1Thesszalonika 1-ben: „a reménység béketűrése”.

Állomásról állomásra

elhangzott: 2021. febr. 7.

“A kegyelem elégséges, hogy munkálkodni tudjon, elégséges, hogy megváltoztasson életeket, elégséges, hogy sokkal jobban megértsük a dolgokat, de meg kell látnunk, hogy ha el akarunk jutni egyik szakaszból a másikba, akkor krízishelyzeteken kell átmennünk.”

A világot választjuk, vagy Isten királyságát?

elhangzott: 2021. febr. 3.

“Fiam, emlékezz rá, hogy a jókat te megkaptad az életedben, hasonlóképpen Lázár is a rosszakat, neki most vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz. Mindezeken felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, úgyhogy akik át akarnának is menni innen hozzátok, nem mehetnek, sem azok onnan hozzánk át nem jöhetnek.” Ezt mondja tehát a 25. versben: „neki most vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz”.

Egy könyvben olvastam a következőt: „sokan, mikor odajutnak az Úr elé, azt fogják tapasztalni, hogy az Úr nem olyan barátságos velük.” A léleknek vannak ugyanis bizonyos vágyai, és követeli, hogy azok ki legyenek elégítve. És nézzétek, mit ír a Lukács 6. fejezetében – szeretnék egy szót kihangsúlyozni ezekből az igeversekből –, 21. vers: „Boldogok vagytok ti, akik MOST éheztek, mert megelégíttettek. Boldogok vagytok ti, akik MOST sírtok, mert nevetni fogtok”. 25. vers: „Jaj nektek, akik MOST beteltetek, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik MOST nevettek, mert sírni és gyászolni fogtok!”

Ezeket tanítsd, és ezekre buzdíts!

elhangzott: 2021. jan. 27.

“…mikor az Úr elkezd munkálkodni, miért mondja ezt rögtön, hogy „ha valaki jobban szereti apját, anyját, testvéreit”? Miért kezdi mindjárt ilyen kemény dolgokkal? Mert egyszer csak az a kedves valaki, akit te nagyon szeretsz, eltérít téged, és elvisz messze Krisztustól. És Ő azt akarja, hogy ha te szeretsz valakit, ne így szeresd, hanem úgy szeresd, ahogyan Isten szereti őt. De ez egy olyan munkálat, amit a Biblia átalakulásnak nevez; azért, hogy Krisztus használhassa az én érzelmeimet. Hogy ne szeressem azt, amit Ő nem szeret. Szerethetjük addig, míg az érzelmeink nincsenek megtisztítva – addig szeretjük azt, amit Ő nem szeret. Mondjuk, ha szeretek foglalkozni bizonyos dolgokkal, amik az én szenvedélyeim, például az interneten. Nem bűnös dolgokról beszélek, hanem olyasmikről, amit nagyon kedvelek. De az Úr mélyen akar munkálkodni az életünkben. Az Ő munkája meg akarja érinteni a bensőnkben lévő dolgokat.”

Hogyan terem az Ige gyümölcsöt az életünkben?

elhangzott: 2021. jan. 17.

“Az emberek, akik mellénk kerülnek, nem fogják tudni Istent érinteni, ha mindaz, amit Róla tudunk, csak a fejünkben van. Beszélhetünk szépen, elmagyarázhatjuk a dolgokat, mondhatunk nekik sok mindent, de hiába, ha nincs egy olyan Ige, mely megérintette volna az életünket. Ő bennünket akar elvetni mint magot. Miként teremhet gyümölcsöt az ember? Vajon úgy, ha imádkozik: „Uram, sok gyümölcsöt akarok teremni”? Nem! Akkor tud gyümölcsöt teremni, ha meghal… a gyümölcs attól függ, hogy a gabonamag, amely a földbe esik, elhal-e – ha nem hal el, nem hoz termést. Ha nem tanultunk meg meghalni saját magunknak és elfogadni az ütéseket, akkor nincs gyümölcs.”