Legyőzték őt bizonyságtételük beszédéért

Elhangzott: 2021. 12. 29.

“… mindaz, ami a Jelenések könyvében történik, beleértve az első négy pecsétet, – amelyek én úgy gondolom, nem most kezdődtek el, hanem azonnal, ahogy a Bárány elvette a könyvet a királyiszékben űlőtől; tehát most az történik, hogy Isten keze nehezedik mindenkire. Ne gondoljuk azt, hogy rosszindulatú emberekkel van dolgunk. Isten keze nehezedik ránk, és ez a nyomás egyre nagyobb lesz, azért, hogy Jézus bizonyságtétele látható legyen az Ő gyermekeiben; egy első kézből kapott bizonyságtétel: amit tapasztaltál, láttál és hallottál Jézusról. Ha megváltoznánk, és nem embereket látnánk, akik rosszat akarnak nekünk tenni! Hiszem, hogy vannak furcsa dolgok, amik ma történnek. De azt akarom mondani testvérek, hogy az Úr tart kézben mindent, és mikor Ő elkezdte felnyitni a pecséteket és az történt, amit olvasunk a Bibliában, akkor tudnunk kell, hogy Isten keze nehezedik ránk, és egyre nagyobb lesz ez a nyomás. Egyrészt mi határozottan az Úr felé kell, hogy forduljunk, és ne úgy éljünk, ahogy eddig éltünk. Mert végül az utolsó három és fél év a nagy nyomorúság ideje lesz. Ő elsősorban egy népet akar felkészíteni, aki uralkodik Ővele.”

Hogy az Úr munkája bennünk teljességre jusson

Elhangzott: 2021. dec. 12.

“Az, hogy meg vagyunk szabadítva a pokoltól és bizonyosságunk van afelől, hogy nem jutunk a pokolba, csak az egyik fele a dolgoknak. Ugyanis ha valóban kegyelmet kaptunk Istentől, akkor ez a kegyelem úgy fog munkálkodni az életünkben, hogy meg legyünk szabadítva saját magunktól is! […] amikor meglátjuk és kijelentjük, hogy katasztrofálisak vagyunk; amikor rájövünk, hogy a természetünk a lehető legromlottabb. És ezt a természetünket bárhogy is próbálnánk megszelídíteni, nem lehet – továbbra is csak én vagyok. De ha azt mondom: „Uram, legyen meg a Te akaratod az én életemben, azt tegyél velem, amit akarsz, munkálkodj Te, ahogy akarsz az én életemben!” Attól a pillanattól kezdve Ő elkezd munkálkodni.

Megtartani a Szellem egységét

Elhangzott: 2021. nov. 24.

„igyekezzetek megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében”, és ezután következik a 4, 5, 6. vers, ahol azokról az alapdolgokról van szó, amiből ki kell indulnunk. Ezek a dolgok jelentik az alapját annak, amiből kiindulva ezt a közösséget valakivel fenntarthatjuk. Testvérek, ha csak ezek a dolgok azok, ami által közösségünk van valakivel, ez elég ahhoz, hogy közösségünk legyen. És erre a közösségre építhetünk. Ez pedig nagyon nehéz! Mert mindenki a saját nézőpontját, a saját elképzeléseit akarja érvényesíteni. … És hiszem, hogy Isten úgy helyezett minket egymás mellé, hogy szükségünk legyen az ajándékokra, ami a többiekben van, hogy egymás épülésére legyünk. Nem nélkülözhetjük őket. Ez nagyon fontos.”

Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a kiválogatottak

Elhangzott: Margittán, 2021. nov. 26-án

Mt 11,28-29. Mt 22,14. ApCsel 22, 12-16.

“Ha valamit megláttatott veled az Úr, akkor azt egyszer s mindenkorra megláttad. Az Úr apró részletekben megmutatta, hogyan készüljön el a sátor. Az Úr ezt miért nem mutatja meg egyeseknek? Azért, mert nem követik az Urat. Ha közel vagyunk és közel maradunk Őhozzá, akkor Ő elkezd munkálkodni az életünkben, és eljutunk abba a helyzetbe, hogy nem fogunk panaszkodni, nem fogunk zúgolódni, hanem egyszerűen csak hinni és bízni fogunk az Úrban, hogy azok a helyzetek, amikben vagyunk, Tőle jönnek, és akkor Ő a helyzetek fölé emel minket. Legyél Őhozzá közel, hogy lássad Őt és halljad Őt. Ha viszont nem követed Őt közelről, akkor ugyanaz az ember maradsz. Amikor körülöttünk az események felgyorsulnak, legyünk készek arra, hogy a mi életünkben is felgyorsuljanak a dolgok és ne maradjunk ugyanazok.”

A hangfelvétel erről a linkről hallgatható meg:

A szeretet hosszan szenved

elhangzott: 2021. nov. 14.

“Ha közel élsz valakihez, mint ahogy egy férj és egy feleség közel él egymáshoz, akkor nem zárkózhatsz el egy szobába. Manapság sokaknak van nagy házuk, és a földszinttől a második emeletig nem probléma elzárkózni egy szobába. De valamikor kicsi házak voltak, és az ember nem tudott elszigetelődni a másiktól, együtt kellett lenni vele. Együtt lenni valakivel nem olyan egyszerű, mert szenvedést jelent. De a szeretet hosszan szenved.”

%d blogger ezt szereti: