A kincs értéke: az Ő nevében, az Ő nevéért

elhangzott: 2021. 07. 21.

“Honnan fogják tudni a világból valók, hogy mi az Övéi vagyunk? Arról, hogy az Ő neve rajtunk van. Róla beszélünk, Általa élünk és Őt képviseljük. Ilyen módon munkálkodik az Úr az életünkben. A mi értékünk, ha egyáltalán van érték az életünkben, az csakis Krisztus, nem egyéb. Mi mindig olyan emberek maradunk, akik bizalommal nézünk felfelé, hogy Ő az, Akinek számot adunk. Mi tulajdonképpen Őhozzá tartozunk. Testvérek! A mostani idők még nem nehéz idők. Ezek még csak olyanok, mint mikor a búzatáblába madárijesztőket helyeznek, amelyek igyekeznek minket megijeszteni. Én azt hiszem, hogy ezek az idők kifejezetten a mi számunkra vannak. … ha az Úrhoz tartozunk, fel kell emelnünk a tekintetünket, és az Úrra kell néznünk. Bizonyára nincs idő nagy tervekre és nagy tettekre. Tekintsünk bizalommal az Úrra és bízzunk Őbenne, és menjünk szembe az árral. Ilyen a mai időszak.”

Mi a nőtestvérek szolgálata Krisztus testében?

elhangzott: 2021. aug. 19.

“Testvérek, én nem hiszem, hogy Pál olyan nőtestvérek nevét említette volna meg a Bibliában, akik nem tűntek ki valamiben. Járt ugyanis Rómában, és tudta és ismerte őket, és ezeket a dolgokat mondja róluk, és megemlíti a nevüket. Azt hiszem, ha az Úr megemlékezik a nevünkről, az valami nagyon pozitív dolog. Nagyon sok olyan dolog van, amit nem tud más megtenni, csak a nőtestvérek. Kérlek titeket, hogy ne legyetek passzívak, mert bármit teszünk az Úrért, az el lesz könyvelve. Az Úrért tegyük azt, amit teszünk! Az Úr eljön, és mikor Ő eljön, tudjuk, mit mond róla az Ige: Nem az Ő ítélete van vele, hanem „az Ő jutalma vele van”. Ő eljön, és a vágya az, hogy megjutalmazzon, megfizessen.

Az életben két nagyon fontos dolog van: Az egyik az az élet, amit élünk az Úr számára: Hogyan élünk az Úrért a mindennapokban? Hogyan élünk a kegyelemmel, amit Ő adott? Ez az egyik. A másik pedig, hogy hogyan szolgálunk az Úrnak? Mer az Úrnak kell szolgálnunk. Mi nem csak azért vagyunk elhíva, hogy örüljünk a megváltásnak és énekeket énekeljünk. Arra lettünk elhíva, hogy szolgáljunk az Úrnak – mindenki azzal az ajándékkal, amit kapott.”

A szellemi valóság

elhangzott: 2021. jún. 16.

“Ki felelős azért, hogy a bennünk lévő élet növekedjen a felnőtt kor felé? Ki ezért a felelős? Ne mondjátok azt, hogy mi vagyunk a felelősek. A Szent Szellem a felelős! A Szellem az igazság. Mikor ez a mennyei világosság ránk ragyog, akkor valami történik velünk. Sok bibliai igazság, amelyek pedig jók, valóságosak, tanná válnak amiatt, hogy nincs mennyei világosság. A tanítások nem változtatják meg az embert. Mindenfelé, ahol járok, találkozom emberekkel, akik azt mondják: „Elméletileg tudom ezeket a dolgokat.” Azt felelem erre: Nem elméletileg tudod, hanem nincs világosságod. A világosság fel kell, hogy ragyogjon feletted, és mikor ez a világosság felragyog egy bibliai igazságon, akkor az kijelentéssé válik. Már olyasvalaki vagy, aki meglátott valamit, tehát teljesen más vagy.”

Mit jelent magunkra venni az Ő igáját?

elhangzott: 2021. júl. 11.

“Amikor a régi időkben egy igába az öreg állat mellé odatették a fiatalt, hogy megtanulja felszántani a gazda földjét, akkor az a fiatal állat abban a helyzetben mindig elégedetlen és boldogtalan volt, mert korlátozták. Az állat a saját akaratát akarja tenni mindaddig, amíg egyszer csak megtörik, és attól a pillanattól kezdve nagyon tanulékony lesz, és szót fogad a gazdájának. Elgondolkoztam, hogy miért nem megy újra a saját feje után, miért nem teszi ismét a saját akaratát? Azért, mert egész egyszerűen megtanulta, hogy ne tegye. Így tanulunk mi is, ha az Úr összetör bizonyos helyzetekben, és elfogadjuk az Ő akaratát… és meglátjuk, hogy aki mellettem van, aki velem együtt viszi az igát, tulajdonképpen az Úr az…”

Engedelmesség és felkészítés a szolgálatra

elhangzott: 2021. júl. 7.

“Testvérek, ma sajnos a kereszténység inkább külsőség, vagyis hogy mindenféle szabályoknak alárendelik magukat. De a kereszténység nem külső dolog, a kereszténység belső dolog. Meg kell hallanunk az Úr hangját, a Szent Szellem hangját, amely szól hozzánk; és kell, hogy meglássuk, amikor a mennyei világosság felragyog egy igazság felett, amely igazság valósággá lesz. Amit láttunk, amit hallottunk, amit megtapasztaltunk az életnek igéjéről – ezt jelenti a hitélet.

„Vegyétek fel magatokra az én igámat…”. Mit jelent ez, hogy felvedd az Ő igáját? Ez elsősorban azt jelenti, hogy átadd magad az Úrnak teljes szívedből. Akkor Ő elkezd munkálkodni az életedben, és megmutatja mindazokat a dolgokat, amelyeket félre kell tenned, amiket helyre kell igazítani az életedben, az életviteledben, a testvérekkel való kapcsolatodban…”

%d blogger ezt szereti: